Zlatnické řemeslo není jen velmi zajímavou prací, ale i jedinečným koníčkem, kde člověk vytváří originální díla podle daných i vlastních návrhů a má tedy možnost nejen využít svou zručnost ke ztvárnění různých představ klientů, ale také zapojit vlastní fantazii a tím se realizovat i v umělecké oblasti.

Naše dílna byla založena v roce 2001 ve spolupráci s SOU Podkovářská rekonstrukcí nebytového prostoru v činžovním domě na Vinohradech. Dílna byla odpočátku navržena pro praktickou výuku učňů SOU oboru zlatník-klenotník, má kapacitu 6+6 učňů (sudý a lichý týden) a je vedena jedním odborným mistrem. Při volné kapacitě poskytuje samostatnou praxi i individuálním zájemcům, např. rekvalifikantům, studentům z jiných škol, případně i pro zájemce bez teoretického vyučování (bez výučního listu).

V blízkosti dílny je možnost levného stravování ve školní jídelně ZŠ Legerova 5 (přístup podchodem pod magistrálou).